Zoveel mensen bezoeken jouw website of webshop. Niet één bezoeker van de website is hetzelfde. Maar weet jij wie deze klanten zijn? Hun wensen of voorkeuren? Hoe neemt een klant een beslissing? Wat gaat hieraan vooraf? Waarom kiezen ze voor bepaalde producten, of juist niet? Dit zijn allemaal vragen die zeer belangrijk zijn, wanneer je optimaal wilt inspelen op het keuze proces van jouw klanten. Kruip daarom met de vier verschillende methodes in het hoofd van jouw klanten.

MBTI methode

De Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. De MBTI methode kent 4 verschillende klantentypen, die zijn gebaseerd op de volgende twee vragen:
Ben je een snelle of langzame beslisser?
Beslis je op basis van feiten of op basis van emotie?

Wanneer deze vragen schematisch worden weergegeven, krijgen we de vier klantentypen, zoals je hieronder ziet afgebeeld.

Competitieve bezoeker: Intuïtief (N) en thinking (T), beslist snel op basis van feiten
Spontane bezoeker: Sensing (S) en perceiving (P), beslist snel op basis van gevoel
Methodische bezoeker: Sensing (S) en judging (J), beslist langzaam op basis van feiten
Humanistische bezoeker: Intuïtief (N) en feeling (F), beslist langzaam op basis van gevoel

Motivation Map van Censydiam

Het internationaal marktonderzoeksbureau Censydiam heeft onderzoek gedaan naar de beweegredenen van consumenten.
Het model van Censydiam bestaat uit acht beweegredenen vanuit de consument. De acht beweegredenen geven weer waarom de consument opzoek is naar informatie of een product. De acht strategieën zijn: plezier, vitaliteit, kracht, status, controle, veiligheid, erbij horen en vriendschap. De strategie die een consument hanteert in een bepaalde context is niet enkel afhankelijk van de persoon zelf maar ook van de omgeving. De omgeving bepaalt in grote mate welke dominante strategie zich zal ontwikkelen. Het volledige ‘mappingmodel’ is aan het werk binnen ieder individu. Gedurende de volledige zoektocht naar een product of informatie zal een bepaalde strategie echter frequenter voorkomen dan een andere. Het is hierbij van belang te weten wat de customer journey is van de klanten op jouw website en de beweegreden waarom ze op jou website komen. Wanneer je hier inzicht in hebt, kun je de website, producten of landingspagina’s aanpassen aan de strategie die jouw klanten typeert.

The Big Five (persoonlijkheidsdimensies)

De theorie van de Big Five is gebaseerd op een onderzoek naar alle woorden in een woordenboek. Bij al deze woorden zijn persoonskenmerken aangeduid. Uiteindelijk zijn vijf dimensies gecreëerd, die bij ieder persoon aanwezig zijn, zowel extreem sterk of extreem zwak. Tegenwoordig is de Big Five onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort.
De vijf dimensies zijn:

Extraversie: de mate waarin iemand behoefte heeft aan contact met anderen. Extraverte mensen zijn sociaal en actief, waardoor een chatfunctie of forum op een website hun aanspreekt. Hier tegenover staan introverte mensen, die zoeken het liefst alleen, zonder hulp van een tussenpersoon op de website naar een product, dienst of informatie

Inschikkelijkheid (vriendelijkheid): gedraagt iemand zich meestal meegaand, tolerant en hulpvaardig? Dit zijn de mensen die vaak op blogs reageren en zeer actief zijn op forums. Of juist wat meer competitief en weinig medewerkend?

Zorgvuldigheid: Gaat een persoon direct opzoek naar de informatie die hij of zij nodig heeft of surft die de hele website af?

Emotionele stabiliteit: Dit is het andere uiterste van neuroticisme. Neurotische mensen maken zich veel zorgen, zijn onzeker en nerveus. Ze zoeken bevestiging, willen graag de voorwaarden lezen en zijn sceptisch over online betalingen. Emotioneel stabiele mensen zijn minder opzoek naar deze bevestiging en hebben een groter vertrouwen

Openheid voor ervaring/ideeën: Openheid in de zin van het op zoek gaan naar nieuwe ervaringen. De websitebezoeker die hoog scoort op deze schaal zijn nieuwsgierig en fantasievol. Zij vinden het leuk mee te doen aan prijsvragen, het bedenken van nieuwe concepten of het kijken van een productiefilmpje. Mensen die laag scoren zijn down-to-earth en houden zich het liefst bezig met de feiten van een product en hebben geen extra informatie nodig

Mentality model van Motivaction

Het Mentality model van onderzoeksbureau Motivaction groepeert de Nederlandse bevolking in acht verschillende levensinstellingen. Motivaction definieert deze sociale milieus op basis van persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. Mensen die uit hetzelfde sociale milieu komen, delen dezelfde waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek, en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Ieder milieu heeft een eigen leefstijl en consumptiepatroon, die tot uiting komen in concreet gedrag.
De acht verschillende levensinstelling zijn:

Traditionele burgerij: De ethisch verantwoorde, plichtsgetrouwe en op de status gerichte persoon, die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen. Deze persoon wenst een duidelijk gestructureerde website, zoekt hoofdzakelijk voor informatie maar koopt de producten wel plichtsgetrouw bij dezelfde website of detailhandel

Gemaksgeoriënteerden: De impulsieve en passieve koper die zich laat lekker maken door aanbiedingen en in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd en plezierig online winkelen, hoofdzakelijk voor luxe-producten. Aanbiedingen op zowel de website als in advertenties op andere websites of social media is deze persoon gevoelig voor

Moderne burgerij: De comfortzoeker, die gericht is op status en die evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten. Deze persoon is meer geneigd producten online aan te schaffen als de levensstijl traditionele burgerij. Wel wenst de comfortzoeker naar een overzichtelijke website, zodat hij of zij gemakkelijk producten of informatie kan vinden. De comfortzoeker is, naast informatie over luxe-producten ook op zoek naar producten die voor meer comfort zorgen

Nieuwe conservatieven: De innovators die alles willen weten van technologische ontwikkelingen, maar zich wel verzetten tegen sociale en culturele vernieuwingen. Websites en webshops met nieuwe producten, gadgets en andere technische snufjes zijn voor deze doelgroep zeer interessant. Hierbij willen zij wel informatie en productspecificaties kunnen lezen over de nieuwe producten. Ook zijn zij geïnteresseerd wat anderen van de producten vinden[/li]

Kosmopolieten: De open en kritische wereldburgers die zichzelf graag willen verrijken en ontplooien. Ze zijn gericht op materialisme en willen vooral genieten. De kosmopolieten zijn vooral zeer geïnteresseerd naar luxe producten, waarbij geld een minder belangrijke rol speelt. Wel willen zij graag weten wat anderen van de producten vinden, door middel van reviews

Opwaarts mobielen: De carrièregerichte ,individualistische adrenaline junk, die een uitgesproken fascinatie heeft voor sociale status en nieuwe technologie. Daarnaast houdt hij van risico en spanning. Het aankoopgedrag is met nieuwe technische snufjes of gadgets daarom ook vaak impulsief. Wanneer dit het klanttype van je website is, kun je deze doelgroep stimuleren door middel van advertenties over de nieuwste producten op het gebied van technologie

Postmaterialisten: De zeer kritische idealisten, die opkomen voor sociaal onrecht, het milieu en die zichzelf willen ontplooien. Dit is de doelgroep die vooral veel op forums te vinden is, om hun mening met gelijkgestelden te delen. Bij online aankopen kijkt deze doelgroep vaak naar de keurmerken van producten en de webshop zelf

Postmoderne hedonisten: De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Deze doelgroep is vooral opzoek naar informatie over nieuwe ervaringen of belevenissen. Dit kan zijn op het gebied van reizen, recreatie of entertainment of technologie. Stem de website af op niet zozeer de producten zelf, maar op de belevenis of ervaring die de doelgroep hiermee kan opdoen

Is het dan mogelijk om op je website de types te bedienen? Ja, dat is mogelijk. Je kunt de verschillende functionaliteiten en de teksten op je site zo inrichten dat ze aantrekkelijk zijn voor meerdere type bezoekers.

Laat jouw onderneming groeien met een winstgevende website

Hoe kun je jouw website nu gebruiken als onmiskenbaar instrument voor je gehele businessproces? Hoe zorg je dat jouw website niet alleen volledig voldoet aan al je eisen en wensen, maar ook op een rendabele manier leads genereert? En ook nog de leads vrijwel automatisch omzet in conversie? Met meer dan 10 jaar ervaring als gecertificeerde web developer en online marketeers hebben wij een werkende en bewezen methode ontwikkeld die resulteert in een effectieve, efficiënte en vooral winstgevende website! Geen frustratie meer, geen moeilijke taal!

Benieuwd hoe wij dit doen?